PZU Bydgoszcz

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy

Ubezpieczenie AC zapewnia kompleksową ochronę pojazdu i  wyposażenia przed stratami materialnymi związanymi z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

All risks, czyli ubezpieczenie chroniące od wszystkich ryzyk - ubezpieczeniem AC objęte są uszkodzenia pojazdu, jego zniszczenie lub utrata wskutek wszelkich zdarzeń, zarówno powstałych z winy kierowcy pojazdu, jak również takich, na które nie ma on wpływu, np. kradzież, działanie żywiołów, wandalizm. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki powstałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium pozostałych państw Europy, a także Algierii, Maroka, Izraela oraz Tunezji.

Do wyboru ubezpieczonego są:

  • dwa warianty rozliczenia szkód:

AC Serwisowe – w odszkodowaniu mogą być uwzględnione oryginalne części zamienne; to wariant polecany szczególnie właścicielom pojazdów   przywiązanych do marki i jakości jego producenta, lub korzystających przede wszystkim z autoryzowanej sieci serwisowej,

AC Optymalne – w odszkodowaniu uwzględnione zostaną części o sprawdzonej jakości, dostępne także poza siecią autoryzowanych warsztatów lub dystrybutorów; wariant ten nie wyklucza możliwości zastosowania części oryginalnych, jeżeli inne nie są dostępne; to wariant zapewniający wysoką jakość w optymalnej cenie.

  • opcja PZU Auto Non Stop – pełna obsługa serwisowa w przypadku szkody z AC:

odebranie uszkodzonego pojazdu od ubezpieczonego,  zorganizowanie jego naprawy w warsztacie Sieci Naprawczej PZU, pojazd zastępczy na cały czas naprawy pojazdu.

Nasi klienci nie tracą czasu na formalności związane z likwidacją szkody, a w czasie naprawy pojazdu korzystają z samochodu zastępczego - wystarczy tylko odebrać naprawiony samochód.

  • opcja PZU Auto Hol – holowanie i pojazd zastępczy dla posiadaczy pojazdów innych niż osobowe,
  • pakiet stała wartość pojazdu i nieredukcyjna suma ubezpieczenia – opcja stałej sumy ubezpieczenia zapewnia stałą wartość pojazdu w trakcie trwania umowy – tzn. wartość pojazdu nie zmniejsza się wraz ze spadkiem jego wartości rynkowej. Opcja ta jest szczególnie atrakcyjna dla właścicieli w miarę nowych pojazdów, ale nie ma ograniczeń – można ją wykupić do każdego samochodu.

Stała suma ubezpieczenia dotyczy szkód całkowitych i utraty pojazdu. Uzupełnieniem tej oferty jest nieredukcyjna suma ubezpieczenia, która znajdzie zastosowanie w przypadku szkód częściowych. Pozwala zachować tą samą sumę ubezpieczenia pomimo wypłaty odszkodowania.

  • ubezpieczenie bagażu – obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie bagażu przewożonego lub pozostawionego w ubezpieczonym pojeździe lub w bagażniku zewnętrznym, zamontowanym na tym pojeździe, pod warunkiem, że miała miejsce szkoda z ubezpieczenia AC. Za bagaż uważa się rzeczy osobiste przewożone pojazdem ubezpieczonym w zakresie AC lub pozostawione w tym pojeździe, w tym przenośny sprzęt elektroniczny. Ubezpieczone są także przedmioty nie należące do posiadacza pojazdu, np. wypożyczone narty, wynajęty na czas wakacji sprzęt turystyczny.
ubezpieczenia Bydgoszcz
pzu w Bydgoszczy
ubezpieczenia Bydgoszcz