PZU Bydgoszcz

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych:
w związku z ruchem pojazdu,

  • podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu,
  • podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju na trasie jazdy,
  • podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy,
  • bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu.

Ubezpieczeniem w odniesieniu do kierowcy objęte są również trwałe następstwa zawału serca oraz krwotoku śródmózgowego, jak również następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas pobierania paliwa na stacji paliw oraz podczas otwierania lub zamykania drzwi lub bramy garażu lub posesji.

Zakres ubezpieczenia

  • ochronę Twojego portfela przed kosztami związanymi z koniecznością naprawy lub wymiany uszkodzonej w pojeździe szyby,
  • ochronę szyb w pojeździe od wszystkich ryzyk (all risks),
  • gwarancję, że nie stracisz zniżki w ubezpieczeniu OC lub AC,
  • wygodne, bezgotówkowe rozliczenie szkody – organizujemy oraz pokrywamy koszty naprawy albo wymiany uszkodzonej szyby,
  • wysoki poziom obsługi – wystarczy, że zadzwonisz do nas, a my zorganizujemy naprawę w dogodnym dla Ciebie miejscu i terminie

 

ubezpieczenia Bydgoszcz
pzu w Bydgoszczy
ubezpieczenia Bydgoszcz