PZU Bydgoszcz

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona karta

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia Zielona Karta jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Polski, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia.

Zielona Karta wymagana jest na terenie 14 następujących państw:

 • Albania
 • Maroko
 • Mołdawia
 • Białoruś
 • Rosja
 • Czarnogóra
 • Serbia
 • Bośnia i Hercegowina
 • Tunezja
 • Iran
 • Turcja
 • Izrael
 • Ukraina
ubezpieczenia Bydgoszcz
pzu w Bydgoszczy
ubezpieczenia Bydgoszcz