PZU Bydgoszcz

Ubezpieczenia majątkowe

PZU DOM

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób fizycznych, które są właścicielami lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych bądź są ich posiadaczami, np. na podstawie umowy najmu.

Korzyści , co zyskujesz z polisą PZU DOM

 • pełna ochrona majątku obejmująca szeroki wachlarz ryzyk związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego.
 • możliwość skorzystania z gotowej propozycji ubezpieczenia, za rozsądną cenę.
 • możliwość ubezpieczenia ponadstandardowego mienia np.: służbowego, biurowego, oraz lokali, budynków w których nie tylko mieszkasz, ale również prowadzisz działalność gospodarczą.
 • bezpłatne ubezpieczenie OC w życiu prywatnym w pakiecie z ubezpieczeniem ruchomości domowych, z sumą gwarancyjną równą pięciokrotności sumy ubezpieczenia ruchomości domowych.
 • dodatkowe ryzyka włączone do standardowego zakresu ubezpieczenia, np. rabunek na ulicy, przepięcie nie powiązane z uderzeniem pioruna, dewastacja - bez konieczności opłacania dodatkowej składki.
 • pomoc w sytuacjach awaryjnych pojawiających się w domu w postaci ubezpieczenia PZU Pomoc w domu. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia – PZU organizuje pomoc ślusarza i hydraulika, dozór i transport mienia, a nawet naprawę sprzętu AGD/RTV i PC wraz z wymianą części zamiennych.
 • odszkodowanie w pełnej wysokości, bez franszyz i udziałów własnych.
 • oszczędność czasu dzięki prostym zasadom zawarcia umowy możliwość ubezpieczenia całego majątku prywatnego na jednej polisie.
 • możliwość korzystania z licznych zniżek, m. in. z tytułu kompleksowego ubezpieczenia mienia.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczenie PZU DOM jest kompleksową polisą mieszkaniową umożliwiającą:

Ochronę mienia, do którego zalicza się:

 • budynek mieszkalny (również w fazie budowy),
 • budynek niemieszkalny, np. garaż (również w fazie budowy),
 • lokal mieszkalny,
 • ruchomości domowe (np. RTV, meble, ubrania) i elementy stałe (np. wykładzina, meble wbudowane, instalacje wewnątrz budynku),
 • mienie znajdujące się w pomieszczeniach przynależnych lub garażu do limitów określonych w umowie ubezpieczenia,
 • budowle (np. ogrodzenie posesji wraz z bramą, szambo, instalacje znajdujące się poza budynkiem na terenie posesji).
W ramach ubezpieczenie mienia możesz liczyć na ochronę w razie wystąpienia następujących zdarzeń:
 • ogień, piorun, eksplozja, upadek statku powietrznego, dym i sadza, opad, powódź, śnieg i lód, grad, huragan, zalanie, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub masztów, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy – czyli wszystko to, co może przynieść nieposkromiona natura,
 • przepięcie, tj. wzrost napięcia w sieci elektrycznej, który niszczy Twoje sprzęty w jednej chwili,
 • dewastacja (z wyłączeniem budynków w stadium budowy),-akcja ratownicza prowadzona w związku z wypadkami ubezpieczeniowymi objętymi ochroną ubezpieczeniową,
 • kradzież z włamaniem i rabunek w miejscu ubezpieczenia,
 • rabunek poza miejscem ubezpieczenia (tylko w odniesieniu do ruchomości domowych) – na wypadek gdyby ktoś chciał wyrwać Ci torebkę na ulicy.

Ochronę rodziny w zakresie OC w życiu prywatnym oraz oferującą,
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym to odpowiedzialność cywilna ubezpieczonych (osoby bliskie prowadzące wspólnie gospodarstwo domowe) za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego. Jeśli zatem z Twojej winy zostanie zalany sąsiad z dołu, Twoje dziecko wybije mu szybę piłką lub porysuje samochód – PZU pokryje koszty powstałych szkód.

Pomoc w ramach ubezpieczenia PZU Pomoc w domu

Ubezpieczenie PZU Pomoc w domu - to opcja dodatkowa, w ramach której w razie wystąpienia awaryjnych sytuacji w domu możesz liczyć między innymi na następującą pomoc:

 • interwencja specjalisty (ślusarz, hydraulik),
 • dozór miejsca ubezpieczenia w razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną,
 • zorganizowanie transportu i pobytu w hotelu, w razie wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego,
 • transport mienia,
 • telefoniczna informacja o usługach, a dodatkowo:
 • porada specjalisty ds. zabezpieczeń przeciw kradzieżowych w razie wystąpienia włamania,
 • naprawa sprzętu RTV, AGD i PC wraz z kosztami części zamiennych.

PZU Pomoc w domu dostępne jest w trzech wariantach:

 • wariant Komfort jest bezpłatnie dodawany do każdej polisy ubezpieczenia domu,lokalu mieszkalnego, ruchomości domowych i stałych elementów,
 • wariant Super i Super Plus można dokupić na preferencyjnych warunkach, nawet w przypadku braku innych ubezpieczeń w PZU.
ubezpieczenia Bydgoszcz
pzu w Bydgoszczy
ubezpieczenia Bydgoszcz