PZU Bydgoszcz

Ubezpieczenia majątkowe

PZU DOM

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób fizycznych, które są właścicielami lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych, bądź są ich posiadaczami np. na podstawie umowy najmu. Ubezpieczenie dedykowane jest Klientom, którzy posiadają ponadstandardowe wymagania dotyczące przedmiotu i zakresu ubezpieczenia. Wielowariantowość ubezpieczenia pozwala skroić ubezpieczenie na miarę nawet najbardziej wyrafinowanych potrzeb.

Korzyści, co zyskujesz z polisą PZU DOM

 • pełna ochrona majątku, indywidualnie dopasowana do Twoich potrzeb,
 • możliwość elastycznego decydowania o tym co i w jakim zakresie ma być ubezpieczone, co w znaczący sposób determinuje wysokość składki za ubezpieczenie,
 • możliwość ubezpieczenia ponadstandardowego mienia np.: służbowego, biurowego, lokali/ budynków w których nie tylko mieszkasz ale również prowadzisz działalność gospodarczą, a nawet roślinności ogrodowej, sprzętu medycznego, czy nagrobka cmentarnego,
 • dowolne kształtowanie zakresu ubezpieczenia i sum ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów budynku/lokalu (wariant elastyczny) lub możliwość skorzystania z gotowej propozycji ubezpieczenia w ramach jednej sumy ubezpieczenia i zakresu ubezpieczenia (wariant standardowy);
 • możliwość ubezpieczenia lokalu mieszkalnego bez stałych elementów,
 • możliwość kształtowania zakresu ubezpieczenia oc w życiu prywatnym oraz decydowania o jego zakresie terytorialnych (RP lub cały świat z wyłączeniem USA i Kanady),
 • ubezpieczenie NNW na terenie całego świata,
 • dodatkowe ryzyka włączone do standardowego zakresu ubezpieczenia, np. rabunek na ulicy,
 • przepięcie nie powiązane z uderzeniem pioruna, dewastacja bez konieczności opłacania dodatkowej składki,
 • pomoc w sytuacjach awaryjnych pojawiających się w domu w postaci ubezpieczenia PZU Pomoc w domu. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia – PZU organizuje pomoc ślusarza i hydraulika, dozór i transport mienia, a nawet naprawę sprzętu AGD/RTV i PC wraz z wymianą części zamiennych,
 • odszkodowanie w pełnej wysokości, bez franszyz i udziałów własnych,
 • oszczędność czasu dzięki prostym zasadom zawarcia umowy,
 • brak redukcji sumy ubezpieczenia nieruchomości po szkodzie,
 • możliwość ubezpieczenia całego majątku prywatnego na jednej polisie,
 • możliwość korzystania z licznych zniżek, m. in. z tytułu kompleksowego ubezpieczenia mienia.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczenie PZU DOM jest kompleksową polisą mieszkaniową optymalnie dopasowaną do Twoich potrzeb, umożliwiającą:

Ochronę mienia, do którego zalicza się:

 • budynek mieszkalny (również w fazie budowy),
 • budynek niemieszkalny, np. garaż (również w fazie budowy),
 • lokal mieszkalny,
 • ruchomości domowe (np. RTV, meble, ubrania) i elementy stałe (np. wykładzina, meble wbudowane, instalacje wewnątrz budynku),
 • mienie znajdujące się w pomieszczeniach przynależnych lub garażu do limitów określonych w umowie ubezpieczenia,
 • budowle (np. ogrodzenie posesji wraz z bramą, szambo, instalacje znajdujące się poza budynkiem na terenie posesji),
 • obiekty specjalistyczne (np. przydomowe szklarnie, oranżerie lub tunele foliowe),
 • nagrobki cmentarne.
W ramach ubezpieczenie mienia możesz liczyć na ochronę w razie wystąpienia następujących zdarzeń:
 • ogień, piorun, eksplozja, upadek statku powietrznego, dym i sadza, opad, powódź, śnieg i lód, grad, huragan, zalanie, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub masztów, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy – czyli wszystko to, co może przynieść nieposkromiona natura.
 • przepięcie – tj. wzrost napięcia w sieci elektrycznej – który niszczy Twoje sprzęty w jednej chwili (nie dotyczy obiektów specjalistycznych i nagrobka cmentarnego).
 • dewastacja (z wyłączeniem budynków w stadium budowy).
 • akcja ratownicza prowadzona w związku z wypadkami ubezpieczeniowymi objętymi ochroną ubezpieczeniową.
 • kradzież z włamaniem i rabunek w miejscu ubezpieczenia.
 • rabunek poza miejscem ubezpieczenia – na wypadek gdyby ktoś chciał wyrwać Ci na ulicy torebkę.

Zakres ubezpieczenia mienia może być dodatkowo rozszerzony np. na sprzęt medyczny (aparat słuchowy Twojego dziecka), roślinność ogrodową czy Twoją nieruchomość w której prowadzona jest działalność przez osoby trzecie.

Możesz również chronić swoją rodzinę w zakresie OC w życiu prywatnym i następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym to odpowiedzialność cywilna ubezpieczonych (osoby bliskie prowadzące wspólnie gospodarstwo domowe) za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego. Jeśli zatem z Twojej winy zostanie zalany sąsiad z dołu, Twoje dziecko wybije mu szybę piłką lub porysuje samochód – PZU pokryje koszty powstałych szkód. Standardowy zakres ubezpieczenia OC obowiązuje na terytorium RP. Może być ono jednak rozszerzone na terytorium całego świata z wyłączeniem USA i Kanady. Do zakresu ubezpieczenia może być dodatkowo włączona odpowiedzialność z tyt. posiadania koni, broni, dodatkowych nieruchomości, itp.

NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, polegających na uszkodzeniu ciała, trwałym uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci.

Ubezpieczenie szklanych przedmiotów od stłuczenia (np. kabina prysznicowa),
Ubezpieczenie szklanych przedmiotów od stłuczenia to ochrona szklanych elementów w Twoim domu, takich jak lustra, kabiny prysznicowe, szklane meble, itp.

Pomoc w ramach ubezpieczenia PZU Pomoc w domu

Ubezpieczenie PZU Pomoc w domu - to opcja dodatkowa, w ramach której w razie wystąpienia awaryjnych sytuacji w domu możesz liczyć między innymi na następującą pomoc:

 • interwencja specjalisty (ślusarz, hydraulik),
 • dozór miejsca ubezpieczenia w razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną,
 • zorganizowanie transportu i pobytu w hotelu, w razie wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego,
 • transport mienia,
 • telefoniczna informacja o usługach, a dodatkowo:
 • porada specjalisty ds. zabezpieczeń przeciw kradzieżowych w razie wystąpienia włamania,
 • naprawa sprzętu RTV, AGD i PC wraz z kosztami części zamiennych.

PZU Pomoc w domu dostępne jest w trzech wariantach:

 • wariant Komfort jest bezpłatnie dodawany do każdej polisy ubezpieczenia domu/lokalu mieszkalnego, ruchomości domowych i stałych elementów.
 • wariant Super i Super Plus można dokupić na preferencyjnych warunkach, nawet w przypadku braku innych ubezpieczeń w PZU.ZU DOM PLUS
ubezpieczenia Bydgoszcz
pzu w Bydgoszczy
ubezpieczenia Bydgoszcz