PZU Bydgoszcz
składka już od
125 PLN miesięcznie

PZU Życie

Plan na Życie

Plan na Życie Nowoczesny produkt, który można finansowo dostosować do aktualnej sytuacji życiowej i związanych z tym potrzeb. Możliwość wyboru charakteru polisy – inwestycyjnego, ochronnego, zrównoważonego ochronno-inwestycyjnego.

Dla kogo?

Ubezpieczenie dla osób przezornych, dbających o swoją finansową przyszłość (np. na emeryturze), dla osób potrzebujących ochrony ubezpieczeniowej na wypadek swojej śmierci, w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego rodziny lub zabezpieczenia kredytu dla banku, oraz dla wszystkich chcących regularnie inwestować oraz oszczędzać na dowolne przez siebie wybrane cele, takie jak: edukacja dzieci, budowa domu, podróże czy hobby.

Korzyści

Umowa zapewnia potrójną korzyść – daje ochronę ubezpieczeniową, możliwość oszczędzania i szansę inwestowania. Jej elastyczność pozwala na dopasowanie poszczególnych elementów do aktualnych potrzeb oraz możliwości finansowych ubezpieczającego. Już od pierwszej rocznicy umowy można wystąpić o podwyższenie albo obniżenie sumy ubezpieczenia, od drugiej rocznicy umowy raz na 4 lata przysługuje prawo do czasowego obniżenia wysokości składki (aż do 50% i przez okres do 12 miesięcy), lub czasowego zawieszenia jej opłacania (aż do 6 miesięcy). Inwestowanie zgodne z osobistymi preferencjami zapewniają 33 wyselekcjonowane fundusze oraz 3 gotowe strategie modelowe. Regularne wpłacanie środków daje możliwość uśredniania ryzyka inwestycyjnego poprzez nabywanie udziałów jednostkowych funduszy w różnej cenie.

W każdej chwili można też zmieniać wybraną strategię inwestycyjną, zarówno dla nowych wpłat jak i dla środków już zainwestowanych. Nadwyżkę finansową można w każdej chwili wpłacać na rachunek dodatkowy, aby mieć swobodny dostęp do zgromadzonych środków. Wgląd do rachunku przez Internet daje możliwość monitorowania zmian, oraz łatwy i wygodny sposób do składania dyspozycji. Przy przenoszeniu środków pomiędzy funduszami nie ma podatku od zysków kapitałowych; podatek pobierany jest dopiero przy wypłacie środków z umowy ubezpieczenia. Umowa daje korzyści prawne i podatkowe; można wskazać dowolne osoby uposażone (niekoniecznie spokrewnione), które w przypadku śmierci ubezpieczonego otrzymają świadczenie z pominięciem uciążliwego postępowania spadkowego, oraz bez konieczności odprowadzenia podatku od spadków i darowizn.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczeniem objęta jest śmierć ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA lub dożycie przez ubezpieczonego 85 roku życia.

ubezpieczenia Bydgoszcz
pzu w Bydgoszczy
ubezpieczenia Bydgoszcz